Biokaasua ja bioenergiaa Pirkanmaalle

straw-bales-1649856_960_720

Tieliikenne on merkittävä kasvihuonekaasujen ja pienhiukkaspäästöjen tuottaja ja päästöjen vähentämiseksi pyritään lisäämään vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta. Marraskuussa 2016 julkaistun kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön osuus tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta nostetaan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja sähkö- ja biokaasuautojen määrää lisätään huomattavasti.

Biokaasulaitokset Pirkanmaalla

Biokaasulaitos on yhdistelmä kolmesta liiketoiminta-alueesta: jätteenkäsittelystä, bioenergian tuotannosta ja ravinteiden kierrätyksestä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on rakentamassa Nokian Koukkujärvelle uutta biolaitosta, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitos kytkeytyy osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouskeskusta. Laitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain 60 000-160 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä. Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi. Prosessi tuottaa myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi. Ravinteiden kierrätyksen kannalta erityisesti merkittävää on fosforin taletteenotto ja mahdollisuus fosforin suhteen täsmälannoittamiseen verrattuna nykyiseen käytäntöön, kun lanta ajetaan pellolle sellaisenaan. Leppäkosken Sähkö ostaa ja jatkojalostaa biokaasun käytettäväksi energiantuotannossa ja liikennepolttoaineena.

Selvityksia biokaasulaitosten rakentamisesta muuallekin Pirkanmaalle on tehty. Biokaasua Teralahdessa -hankkeesta voi lukea lisää täältä ja Punkalaitumen hankkeesta täältä sekä Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen uutiskirjeestä. Syksyllä 2017 alkaneesta Kangasalan ravinnekiertojen kehittämisen BioKierto-hankkeesta voit lukea Tiedotteesta.

Biokaasuautot ja tankkauspisteet

Hallituksen tavoitteissa on lisätä kaasuautojen määrä vuoteen 2030 mennessä 50 000. Vielä ollaan siitä kaukana, mutta monet tekijät puhuvat biokaasuautojen puolesta. Tampereen ympäristöstä löytyy jo muutama tankkauspiste, joiden sijainnin voi tarkistaa esimerkiksi Gasumin sivuilta.

Suomessa myytävät biokaasukäyttöiset henkilöautot ja kevyet pakettiautot pystyvät hyödyntämään myös bensiiniä, joten bifuel-biokaasuautot pystyvät tankkaamaan biokaasu-, maakaasu- ja bensiiniasemilta. Biokaasuhenkilöauton omistaja ei ole siis pelkän biokaasun tankkausverkon varassa. Lisäksi osa biokaasuautoista pystyy tankkaamaan myös etanolia (E85) ja lataamaan sähköä. Biokaasuautoa harkitsevalle löytyy tietoa myynnissä olevista biokaasuautomerkeistä ja biokaasusta liikennepolttoaineena.

Biobisnestä Pirkanmaalle

Biobisnestä Pirkanmaalle -hankkeen tavoitteena on vastata Suomen biotalousstrategian tavoitteisiin Pirkanmaan maakunnan alueella. Hanke on järjestänyt teemapäiviä aiheeseen liittyen ja niiden aineistoihin voi tutustua täällä. Hankkeessa on koottu myös Pirkanmaan alueen bioenergiaalan toimijoita, joita voit hakea täältä.