Biopohjaiset tuotteet

Biopohjaisena tuotteena eli biotuotteena voidaan pitää mitä tahansa uusiutuvasta eloperäisestä raaka-aineesta valmistettua tuotetta. Raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi maatalouden tai metsäteollisuuden jätteitä ja niillä voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita teollisuudessa ja tuoteryhmässä. Suomessa tutkitaan paljon tällä hetkellä mahdollisuuksia korvata perinteisiä muovipohjaisia materiaaleja ja esimerkiksi pakkausteollisuudessa puupohjaisten materiaalien tutkimus on todella vilkasta.

Luonnonvarakeskus  on toteuttanut kartoituksen Suomen merkittävimmistä biotalouskeskittymistä. Kartoituksessa on identifioitu potentiaalisimmat kohteet biotalouden piloteiksi ja demoalueiksi. Tampereen vahvuuksiksi on tunnistettu luonnonuutteisiin ja materiaaleihin liittyvä osaaminen.

Pirkanmaalla järjestettiin keväällä 2018 biopohjaiset älykkäät tuotteet ja ekologiset muoviratkaisut -tapahtuma, jossa esiteltiin Pirkanmaalaista teemoihin liittyvää tutkimusta ja hankkeita. Tilaisuuden aineistot löytyvät täältä.

Tekstiilitutkimusta

Pirkanmaalla tehdään paljon tutkimusta, jossa pyritään kehittämään puupohjaisista raaka-aineista mm. tekstiili- ja pakkausteollisuudessa hyödynnettäviä kuituja ja muita materiaaleja. Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetyllä Biocelsol-menetelmällä sellu muunnetaan kuiduksi ympäristöystävällisesti entsyymien avulla ja sillä saadaan aikaiseksi puuvillaa pehmeämpi ja viskoosin lailla laskeutuva tekstiili. Biocelsol-prosessi toimii sellusta valmiiseen tekstiiliin saakka.

VTT:n koordinoimassa Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) 2.0 tutukimusprojektissa tutkijat kehittävät yhdessä uusia biomateriaalisovelluksia ja hankkeessa kehitetään tekstiilisovelluksia, kuten selluloosan 3D-tulostusta ja tutkitaan selluloosapohjaisten materiaalien käyttöä rakennetussa ympäristössä. Uusien materiaalien ja tuotteiden lisäksi ja kehitetään uudenlaisia tekstiilien valmistuslaitteita ja -prosesseja. Projektin tutkimuskumppaneita ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto TTY sekä Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö. VTT:n palvelutarjontaan biotalouden osalta voi tutustua VTT:n sivuilla.

Tekstiilijätteen hyödyntämisen kehittämiseksi on perustettu Telaketju -hanke. Sen tehtävänä on luoda yritysten ja muiden toimijoiden muodostama ekosysteemi, joka nostaa tekstiilikiertotalouden Suomessa aivan uudelle tasolle ja kehittää siitä kannattavaa liiketoimintaa. Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaalta mm. VTT, Nextiili ja Pirkanmaan jätehuolto.

Uusia biopohjaisia pakkauksia

Älykkäät pakkaukset on tunnistettu kansainvälisessä  SCREEN -hankkeessa yhdeksi Pirkanmaan kiertotalousinnovaatiotoiminnan kehityskärjeksi. Hankkeessa teemaa ja alueiden välisiä synergioita teeman ympärillä kehitetään yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja hankkeeseen osallistuvien partnerialueiden kanssa.

Uusi puu -hankkeen jäseneksi

Pirkanmaalaisia toimijoita on mukana myös Uusi puu -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoa puun käyttöön perustuvasta biotaloudesta sekä kerätä ja esitellä konkreettisia esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Uusi puu on kaikille alan toimijoille avoin hanke.