Ideoita yrityksille

Kiertotalous tarkoittaa tuotteiden, materiaalien ja niiden sisältämän arvon säilyttämistä mahdollisimman pitkään eli niiden eliniän ja elinkaaren pidentämistä erilaisin keinoin. Näin pyritään myös vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja toisaalta hyödyntämään tuotannon sivuvirrat ja kulutuksen jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Digitaalisuus tuo taas uusia mahdollisuuksia esimerkiksi hävikin vähentämiseksi.

Kiertotalouden liiketoimintamalleja

Kiertotalouden liiketoimintamallit eroavat perinteisistä siten, että niiden avulla pyritään säilyttämään tuotteet ja materiaalit mahdollisimman pitkään kierrossa ja sitä kautta vähennetään syntyvän jätteen määrää. Kiertotaloudessa pyritään myös korvaamaan uusiutumattomia resurssia uusiutuvilla, kierrätetyillä ja biologisesti hajoavilla resursseilla ja tarjotaan palveluita tuotteiden sijaan.

Eri liiketoimintamalleja:

  • Tuotteiden elinkaaren pidentäminen
  • Tuote palveluna
  • Jakamisalustat
  • Uusiutuvuus
  • Resurssitehokkuus & kierrätys

Sitra on tehnyt ”Kiertotalouden kiinnostavimmat” listauksen yrityksistä, joiden liiketoimintamallit tukevat kiertotaloutta. Myös EK on tehnyt oman julkaisun ”Syty Kiertotaloudesta”, josta voi lukea mistä kiertotaloudessa on kyse ja kuinka eri yritykset ovat siirtyneet kiertotalouteen.

Näille sivuille on koottu yrityksille tietoa kiertotalouteen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, paikallisista innovaatioalustoista sekä Pirkanmaalaisesta asiantuntijakentästä.