Pirkanmaan kiertotalouskeskukset

Pirkanmaalle on kehittymässä useita bio- ja kiertotalouden yrityspuistoja ja keskittymiä, joissa on tarjolla tilaa ja mahdollisuuksia erilaisille yrityksille ja muille kiertotalouden toimille ja toimijoille. Tutustu puistoihin ja kehityshankkeisiin myös kartalla .

ECO3 Nokialla

Kolmenkulman yritysalueelle on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue, ECO3. Teollisen toiminnan ydin on muodostumassa bio- ja kiertotalouden yrityksistä, joiden toiminta tarjoaa samalla mahdollisuuksia mm. monille uusille bio- ja kiertotalouden, vesitalouden ja energia-alan teknologia- ja palveluyrityksille. Itsenäisten yritysten alueesta syntyy perinteiset toimialarajat ylittävä uutta luova ekosysteemi, jossa toisen jäte on toisen hyödyke. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota kehitetään yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. ECO3 tarjoaa yrityksille yhteistyötä, jaettuja resursseja, konsepteja, platform-palveluita ja yhteistä näkyvyyttä. Älykäs digitalisaatio on osa ECO3-alueen kehittymistä. ECO3 tarjoaa alustan ja mahdollisuudet kansainvälisesti kilpailukykyisten bio- ja kiertotalouteen liittyvien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Hiedanranta Tampereella

Hiedanranta on Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa, jota kehitetään uudella tavalla yhdessä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Alueesta pyritään kehittämään edistyksellinen kiertotalouden showroom. Alue toimii kokeilualustana uusille teknologioille ja menetelmille. Kehitystyön avainsanoja ovat digitaalisuus, kestävyys, kiertotalous, energia ja ravinnontuotanto. Hiedanrannassa on jo meneillään erilaisia kehityshankkeita. Alueen teollisesta historiasta johtuen Näsijärvessä on runsaasti nollakuitua, jonka hyödyntämistä maarakentamisessa ja energiana tutkitaan parhaillaan. Lue lisää nollakuidusta. Hiedanrannassa toimii myös suljettuun kiertoon perustuva kasvitehdas, jossa viljellään mansikoita.

Tarastenjärvi Tampereen ja Kangasalan rajalla

Tarastenjärvelle syntyy myös merkittävä kiertotalouden yrityspuisto, jonka läheisyydessä sijaitsevat myös Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus ja Tammervoiman hyötyvoimalaitos. Alueella on tilaa esimerkiksi kiertotalouden, kierrätysteollisuuden ja ympäristöliiketoiminta-alan toimijoille. Kierrätyspuisto toimii myös materiaalipankkina, eli sitä käytetään ylijäämämaiden, uusiomateriaalien sekä pilaantuneiden maiden välivarastointiin, käsittelyyn ja jalostukseen. Kiertotalousalueen kehittämisestä vastaa Jutikkala-säätiön perustama yhtiö. Lue lisää kierrätyspuistosta.