Rahoitusta yrityksille

Tietoa bio- jakiertotalouden kehittämiseen liittyvistä rahoitushauista ja rahoittajista on nyt koottu kahteenkin eri paikkaan:

  • Biotalous.fi rahoituslähdetietokantaan on koottu suomalaisia ja EU-tason rahoituslähteitä ja tietokannan tarkoituksena on palvella biotalouden osapuolia mahdollisimman kattavasti
  • Materiaalitkiertoon.fi kokoaa tietoa ajankohtaisista kiertotalouden rahoituskanavista. Rahoitusta on tarjolla eri lähteistä yrityksille, kunnille, järjestöille, tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille.

Yleistä rahoitustietoa

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Pirkanmaan rakennerahoituksen myöntämisestä vastaa kaksi rahoittajaviranomaista, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Pirkanmaan Liitto, joilta saa myös lisätietoa rakennerahastoista. Lisätiedot

Maaseudun yritystukea voi hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä ja hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta.

Pirkanmaalla toimivia Leader-ryhmiä ovat Joutsenten reitti, Pirkan Helmi, PoKo ja Kantri.  Leader-ryhmät tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Lisätietoja Leader -ryhmistä.

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Team-Finlandin sivuille on koottu kattavasti tietoa erilaisista rahoituspalveluista avustuksista lainoihin ja takauksiin. Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta, uusia markkinoita ja kumppaneita. Siitä voivat hakea rahoitusta pk-yritykset, jotka tähtäävät voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Hakemukset lähetetään suoraan Brysseliin, missä myös tehdään rahoituspäätökset: http://www.tekes.eu/ . Katso myös yhteyshenkilöt Suomessa.