Kiertotalous valmistavassa teollisuudessa

Pirkanmaa on tunnettu sen valmistavasta teollisuudesta ja korkean jalostusarvon tuotteista. Kiertotalous mahdollistaa konepajoille kestävää kasvua. Isossa mittakaavassa puhutaan materiaalien teknisistä kierroista ja kiertojen tiivistämisestä, johon lukeutuvat digitaaliset palvelut, jakaminen, uudelleenkäyttö, huolto, korjaus, uudelleenvalmistus ja kierrätys. Myös erilaiset resurssitehokkuutta parantavat toimet tuotannossa, kuten hukan vähentäminen voidaan linkittää kiertotalouden tavoitteisiin. Erityisen kiinnostavana Pirkanmaalla nähdään kehityspotentiaali erityisesti jalostusarvoa nostavilla toimilla ja korkean jalostusarvon säilyttävillä kierroilla.

Kiertotalous valmistavassa teollisuudessa käsittää paljon erilaisia kehityskohteita. Siihen voidaan lukea Cleantech, digitaaliset ratkaisut, tuotteiden palvelullistaminen ja elinkaaripalvelut, uudet leasing-tyyppiset liiketoimintamallit, tuotteiden modulaarinen suunnittelu sekä älykkäät joustavat ja resurssitehokkaat tuotanto- ja logistiikkajärjestelmät. Oleellinen yhteinen nimittäjä on, että materiaalit, tuotteet ja palvelut suunnitellaan ja operoidaan siten, että kierrot ovat mahdollisia ja WIN-WIN-WIN periaatteella syntyy sekä taloudellista, ympäristöllistä että sosiaalista hyötyä.

Cleantech laajenee kiertotalouteen

Pirkanmaalla on vahva joukko Cleantech-yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut ehkäisevät ja vähentävät liiketoiminnan ympäristövaikutuksia. Pirkanmaalla on useita Suomen johtavia yrityksiä etenkin energiatehokkuuden ratkaisujen tarjoajina. Kiertotalouteen vietynä Cleantech-tuotteet tulevat tarjoamaan laajemmin koko elinkaaren ja materiaalien kierrot mahdollistavia ratkaisuja. Lisätietoa Pirkanmaan Cleantech-yrityksistä löytyy Tampare Business Regionin portaalista.

Digitalisaatio, IoT, Industrie 4.0, Automaatio ja robotiikka

Digitalisaatio ja siihen linkittyneet IoT ja Industrie 4.0 ovat asioita, jotka mahdollistavat myös kiertotalouden ratkaisuja, kuten yhteiskäyttöä, tuotannon tehostumista, käyttöasteen parantamista, ennakoivaa huoltoa ym. lisäarvoa. Tampereella on vahva ICT-toimiala, jonka myötä myös digitaaliset tuotteiden arvoa lisäävät ja materiaalikiertoja tehostavat palvelut niin kuluttajamarkkinoille kuin teollisuuteenkin ovat kasvussa. Myös TTY:llä ja VTT:llä on vahva rooli erityisesti IoT ja Industrie 4.0 tutkimus- ja kehitystoiminnan eteenpäin viemisessä.  

Ainetta lisäävä tuotanto on myös tuotantoa radikaalisti muuttava teknologia, joka mahdollistaa kiertotaloutta erityisesti lisäämällä tuotteiden kunnostus, varaosa ja päivitysmahdollisuuksia sekä helpottamalla uudelleenvalmistusta. Lue lisää Pirkanmaalaisesta 3D osaamiskeskittymästä.

Tuotteiden elinkaarien pidentäminen, tuotteiden palvelullistaminen, elinkaaripalvelut

Teollisissa tuotteissa painopiste on siirtymässä yhä enenevissä määrin fyysisistä tuotteista niiden arvonperustaiseen myyntiin ja palveluihin. Kiertotaloudessa kiinnitetään erityisesti huomiota tuotteiden elinkaarisuunnitteluun, elinkaaren pidentämiseen ja palvelullistamiseen erityisesti kunnossapidon ja elinkaaren hallinnan avulla. TTY:n ja VTT:n yhteinen kompetenssikeskus  SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) tarjoaa digitalisaatioon ja tuotteiden elinkaarien pidentämiseen monipuolisia tutkimus- ja kehityspalveluita:

Remanufacturing eli uudelleenvalmistus on nousussa

Uudelleenvalmistuksessa tuote puretaan, puhdistetaan, kunnostetaan ja kokoonpannaan alkuperäiseen suorituskykyynsä ja alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Uudelleenvalmistetut tuotteet ovat tyypillisesti uuden veroista tuotetta halvempia, mutta tuottajalle paremman katteen toimintaa. Pirkanmaalla on useita Uudelleenvalmistusta harjoittavia yrityksiä kuten Agco Power ja Tammer diesel.

Uudelleenvalmistuksen viimeisimpiin kehityssuuntiin ja keisseihin voi tutustua 29.8.2017 toteutetun Remanufacturing breakfastin materiaaleista. Tutustu myös Tekesin Green Growth-ohjelman DemaNet projektin raporttiin Uudellenvalmistuksesta.

Uudelleenvalmistukseen ja sen mahdollistavaan modulaariseen suunnitteluun ja tuotehallintaan liittyen Tampereella toimii yritykset ja tutkimuksen yhdistävä Tuotehallinnan kompetenssiklubi.

Korkean jalostusarvon teknisten materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys

Metallit, muovit, keraamit ja komposiitit ovat yhtälailla teknisiä materiaaleja, joiden palauttamisesta vanhoista käytetyistä tuotteista pyritään viemään kohti suljettuja materiaalivirtoja. Tällaisissa kiertotalouden mahdollistavissa kierroissa materiaalin ominaisuudet ja jalostusarvo parhaimmassa tapauksessa säilyvät täysin kierrätysprosessin aikana. Pirkanmaalla mm. TTY ja Elastopoli Oy tutkivat teknisten materiaalien kuten muovin ja komposiittien uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja kehittävät uusia kiertoon sopivia materiaaleja. Lue lisää TTY:n FibeReUse -hankkeesta ja tutustu Elastopolin Kumi ja muovimateriaalien kehitysprojekteihin.