Kiertotalous Pirkanmaalla

Hallituksen pyrkimyksenä on nostaa Suomi kiertotalouden mallimaaksi vuoteen 2025. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää kuitenkin uudenlaista toimintaympäristöä ja uudenlaista ajattelumallia niin kysynnän kuin tarjonnankin näkökulmasta. Vuonna 2016 valmistui Sitran johdolla Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025, joka on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Kiertotalous on noussut myös yhdeksi Pirkanmaan maakunnan kehittämiskärjistä. Juuri valmistuneessa Pirkanmaan ympäristöohjelmassa kiertotalous on yksi kehittämisen painopisteistä ja se on myös älykkään erikoistumisstrategian kärkiteemoista.

Pirkanmaalta löytyy valtavasti osaamista, resursseja, tutkimusta ja yrityksiä, jotka jo nyt toimivat kiertotalouden parissa. Tässä osiossa tuodaankin Pirkanmaalainen osaaminen näkyväksi eri teemojen kautta.

Kannattaa tutustua myös SCREEN -hankkeessa tehtyyn Pirkanmaan kiertotalouden SWOT -analyysiin.