Kiertotaloushankkeet

Pirkanmaalla on käynnissä useita kiinnostavia kiertotalouteen liittyviä hankkeita ja monista hankkeista kerrotaankin jo teemakohtaisilla sivuilla.

Puuttuuko sivuilta kuitenkin joku kiertotaloushanke, jonka haluaisit näkyviin? Ilmoita siitä sivustojen ylläpitäjälle: Yhteydenottolomake

BSR Stars S3

BSRstarS3_IR_BSR_logo_EU-supplement_horizontal_combined_draft2 (1)

BSR Stars S3 –hankkeen tavoitteena on luoda uusia malleja rajat ylittävään bio- ja kiertotalousyhteistyöhön. Hankkeessa pilotoidaan toimintamalleja, joissa yhteiseen kehittämiseen saadaan mukaan yrityksiä, tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita ja päätöksentekijöitä. Hankkeen toimintaan kuuluu research-to-business matchmaking tilaisuuksia, kansainvälinen biotalouden tutkimus- ja testiympäristöjen palvelusetelipilotti, alueiden opintomatkat sekä accelerator workshop ja camp, joissa pohditaan yhdessä ratkaisuja alueiden bio- ja kiertotalouden haasteisiin. EU:n Itämeren alueen ohjelman rahoittaman hankkeen kumppaneina ovat Pirkanmaan liitto, Skånen, Sör-Trondelagin, Vilnan ja Kööpenhaminan alueet, yrityskehitysorganisaatioita, Nordregio ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Lisää tietoa hanketta vetävän Itämeri-instituutin sivuilta sekä Pirkanmaan liiton sivuilta.

SCREEN

screen_horizon

SCREEN-hankkeessa rakennetaan yhdenmukaisia ja monistettavia toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi alueellisesti sekä alueiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Hankkeen aikana analysoidaan kiertotalouden arvoketjuja sekä arvioidaan potentiaalisia kiertotaloushankkeita tulevia Horisontti 2020- ja EAKR-ohjelmia varten. Hankkeen kumppanina on mm. Pirkanmaan liitto. Hankkeessa on tehty laaja nykytilakartoitus alueen kiertotalouden osaamiskärjistä. Lue lisää hankkeen etenemisestä ja tutustu nykytilakartoituksen tuloksiin täällä.

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

CircHubs – 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -yhteistyöhankkeessa tehdään kansallista yhteistyötä eri alueiden kiertotalouskeskusten kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää keskusten ympärille kiertotaloudesta kumpuavaa yhteistyötä ja liiketoimintaa sekä tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.  Pilotointikohteina toimivat eri 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset. Turussa kehityskohteena on Topinpuisto, Tampereella Hiedanrannan alue, sekä Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueet. Pääkaupunkiseudulla kehityskohteena on Ekomo ja Oulussa Ruskonniitty. Näissä tehdään nopeita yhteiskehittämiskokeiluja sekä innovoidaan konkreettisia ratkaisuja todellisiin kiertotalouden alalta valittuihin case-haasteisiin. Hanketta vetää Business Tampere.